Закон о раду

http://sindikatels.org/images/els-2.png

Права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, уређују се овим законом и посебним законом, у складу са ратификованим међународним конвенцијама.

Закон о штрајку

http://www.sindikatels.org/images/STRAJK.jpgШтрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и економских интереса по основу рада. Запослени слободно одлучују о свом учешћу у штрајку.

Закон о енергетици

http://www.sindikatels.org/images/STRAJK.jpgОвим законом уређују се циљеви енергетске политике и начин њеног остваривања, услови за поуздану, сигурну и квалитетну испоруку енергије и енергената и услови за сигурно снабдевање купаца.....