Учесници 46. сусрета радника Синдикалних организација Електродистрибуција Србије су: 

  • Синдикална Организација „Електровојводина“ Нови Сад,
  • Синдикална Организација „Електродистрибуција“ Београд,
  • Синдикална Организација „Центар“ Крагујевац,
  • Синдикална Организација „Електросрбија“ Краљево,
  • Синдикална Организација „Југоисток“ Ниш,
  • Синдикална Организација „Електрокосмет“ Приштина.

Eкипу Синдикалне организације „Електровојводина“ Нови Сад предводио је вођа екипе, Раде Цвјетичанин. 

Ова Синдикална организација има преко 2.500 запослених.

Организациона структура "Електровојводине" је условљена потребама процеса рада, који је у функцији претежне делатности друштва, у циљу стручног и рационалног обављања послова, поделе надлежности, ефикаснијих токова информација, обезбеђења јединства у спровођењу донетих одлука и начину извршавања задатака, утврђује се подела на:

- послове који се обављају у огранцима "Електровојводине", и то:

ЕД Нови Сад, ЕД  Суботица, ЕД Рума, ЕД Сомбор, ЕД Зрењанин, ЕД Панчево, ЕД Сремска Митровица , Погонима: ЕД Сента, Ед Кикинда, ЕД Врбас и управа.

Екипу Синдикалне организације „Електродистрибуција“ Београд, предводио је председник Синдикалне организације Зоран Ранковић.

Електродистрибуција Београд обухвата све Београдске општине осим Лазаревца, снабдева нешто преко 800.000 потрошача електричном енергијом и  запошљава око 1.600  радника. 

Екипу Синдикалне организације "Центар" Крагујевац,предводио је председник ове СО Бранко Гојковић.

"Центар" Крагујевац сачињавају 3 огранка са седиштем у Крагујевцу, Пожаревцу и Смедереву у којима ради око 1.100 радника и снабдева око 280.000 потрошача.

Запослени у овом предузећу одржавају преко 12.550 километара надземних и 2.100 километра подземних водова, 2.966 трафостаница  10/0.4kV са снагом 1.100 MVA, 108 трафостаница  35/10 са снагом 567 MVA, 11 трафо-станица 110/х  са снагом 347 MVA.             

Екипу Синдикалне организације "Електросрбија" Краљево предводиo je председник Синдикалне организације Бранко Томић.

"Електросрбија" Краљево се састоји од 11 огранака са седиштем у Краљеву, Чачку, Крушевцу, Ужицу, Лозници, Шапцу, Ваљеву, Лазаревцу, Аранђеловцу, Јагодини и Новом Пазару.

"Електросрбија" Краљево обавља своју основну делатност на преко 26.000 квадратних километара у централном и западном делу Србије где има 11 градова  56 општина са преко 2.345 насеља, а снабдева нешто преко 860.000 потрошача електричном енергијом.

Запослени у овом предузећу одржавају преко 45.000 километара надземних водова и преко 12.000 трафостаница.

Предузеће запошљава око 3.500 радника.

 Екипу Синдикалне организације "Југоисток" Ниш предводиo je председник CO Бобан Стојковић.

ЕД "Југоисток" Ниш сачињава 6 огранака са седиштем у Нишу, Пироту, Прокупљу, Лесковцу, Врању и Зајечару.

"Југоисток" Ниш обавља своју основну делатност на преко 21.500 квадратних километара у југоисточном делу Србије где има 1.723 насеља од чега 40 градских насеља и исто толико општина, а снабдева нешто преко 600.000 потрошача електричном енергијом. Запослени у овом предузећу одржавају преко 35.000 километара надземних водова и преко 6.100 трафостаница.

На конзумном подручју "Југоисток"-а Ниш има 7 малих хидроелектрана инсталисане снаге 10,7 MVA. 

Предузеће запошљава преко 2.000 радника.           

Екипу ЈП "Електрокосмет" Приштина предводиo je председник Синдикалне организације Славољуб Перић

ЈП "Електрокосмет" Приштина са привременим седиштем у Београду. После 1999. године предузеће је делом размештено на територију уже Србије, а делом је остало на територији Косова и Метохије где је већински српски народ. 

Своју основну делатност обавља на северном делу Космета – ЕД Косовска Митровица а на територији: Грачаница (Централно Косово), Брезовица (ЕД Урошевац), Кусце (ЕД Гњилане), Гораждевац (ЕД Пећ), одржава НН мрежу и трафо-станице 10 КV. На делу остатка Србије пружа услуге Електродистрибуцијама. Предузеће запошљава 650 радника, 285 на Космету и остатак на територији уже Србије. 

1. место - дисциплина "Пењање на стуб"